Umělci z města


Oddělení, trochu pyšní,

indiferentní, odlišní,

každý svůj názor, každý má svůj svět,

každý ví, že jen on právě má

poznání květ.


Kreslíři snů vyvolaných,

básníci světla očí svých,

poutníci v rájích doma prožitých,

a přece všichni spolu řeší ten

stejný hřích


Samostatní, oddělení,

indiferentní, svobodní,

všichni však sílí, vrací-li se zpět

do bodu, v kterém se v nás vesmír

počíná chvět.