Příliš


Když na pozadí dojmu truchlivosti

vystupuje světlá kontura rovnováhy,

nepřidávej do kroku.


Mohl by jsi jí dost snadno přehlídnout

a poplést si směr.


[=> midi]