Panna nebo orel?


Lepší nebo horší

je uvažovat nad všemi věcmi,

pro nebo proti?


Na co vlastně přijdu,

to nikdo neví.

Co chci vlastně zjistit,

to nevím sám.


Konkretizovat abstraktní pojmy?

Nazývat věci jejich jmény?

Chce se definovat všechny děje,

pojmenovat všechno, co čím je.


Zdá se, že je lepší procesy a stavy

nechat volně plynout mimo sebe.

Už hodně lidí prošlo touhle chybou

k přesvědčení, že je to jinak.


Pokusit se nebejt to ani ono.

Brát věci, jak jsou v tuhle chvíli.

Neprosazovat vlastní pojmy,

ani nenechávat život jít.