Blues o jaře


Chodím po městě - běduju;

chodím po zemi - miluju.

A jak tak chodím,

nevím, co bych si ještě mohl přát.


Vidím život kolem sebe,

stromy, ptáky, modrý nebe

a jak tak chodím,

nevím, co bych si ještě mohl přát.


Lidi na sebe se šklebí,

choděj po městě jak slepí

a jak já chodím,

nevím, co bych si ještě mohl přát.


Je jaro - všechno švitoří,

tady se na zem položím

a jak tak ležím,

nevím, co bych si ještě mohl přát.