Na život a na smrt


Blahé paměti Egon Bondy

psal nám na vlastní hrob krátký vzkaz;

stejně dnes ta věta jako ondy

platí snad úplně pro každého z nás.


Tou větou je tu s námi stále

básník, myslitel a opilec;

stejně jak jinde taky v tomhle sále

jeví se ta rada jak jasná věc:


Na život a na smrt se vyser,

tady leží Zbyněk Fišer.


Skrz ten epitaf je tu mezi námi

filozof, víc sráč než hrdina,

možná Bondymu přes všechny fámy

po smrti život začíná.


Možná jeho tělo bylo šedým stínem,

který jen zacláněl mysli jeho jas.

Sedí pořád v Praze mezi Újezdem a Týnem

i když si to tělo vzal ďas.


Na život a na smrt se vyser,

tady leží Zbyněk Fišer.


Blahé paměti Egon Bondy

poslal do věčnosti krátký vzkaz;

stejně dnes ta věta jako ondy

platí snad úplně pro každého z nás.


Tou větou je tu s námi stále

mudrc, ateista, ožrala;

stejně jak jinde taky v tomhle sále

platí dnes jako zastara:


Na život a na smrt se vyser,

tady leží Zbyněk Fišer.