Jesod


Leželi jsme spolu

v růžovém přítmí

v lůně mojí matky.


Leželi jsme spolu

já a můj budoucí svět

já a moje budoucí tělo

já a myšlenka tlačící se ven.


Leželi jsme spolu

krčili kolena k bradě

a zvědavě sledovali měnící se svět

zvědavě sledovali vznikající tělo

já a myšlenka tlačící se ven.


Leželi jsme spolu objímajíce se

Leželi jsme spolu tiše

Překvapeni a potěšeni

každou přicházející změnou


Leželi jsme spolu

v lůně mojí matky

Já a myšlenka deroucí se ven


V růžovém přítmí

jak Adam a Eva

milovali jsme se

v něžné čistotě

v měkkém teple

Pronikali jsme sebou navzájem


Leželi jsme spolu

v lůně mojí matky

já a můj budoucí svět

já a moje budoucí tělo

já a myšlenka tlačící se ven


Těšíce se spolu

z neodděleného světa

pozorujíce spolu vesmír

zvědavě a tiše

pozorně

klidně


Já a gravidní andělé

já a neznámý zpěv

poslouchali jsme spolu

A zárodky budoucích bytostí

A světla tančící v neznámých rytmech

vnímali jsme spolu

A tep srdce matky

A ryzí chuť nižších světů

A zvláštní hlas otce

Já a myšlenka

tlačící se ven.