...cosi...


Kde jsou pevniny, kterých se dotknem?

Kudy ke břehu, kde spočinem?

Kde je koryto, kudy téci máme?

Kde jsou ráhna k záchraně tonoucích?

Kde je strom, na němž vyrostem?

Kde je pevnost, kterou dobijem?

Kde je radost, kterou zažijem?

Je jen Cosi.

Je jen radostné Cosi.

Cosi...